Samlade verk 19. Menniskoslägtets Saga, eller Allmänna werldshistorien förenad med geografi. Första