Samlade verk 6. Törnrosens bok. Duodesupplagan. Band IV. Drottningens Juvelsmycke (1834)