Zachris Topelius, minnesteckning föredragen å Akademiens högtidsdag den 20 december 1918 av Selma L