Wodehouse Pelham G. - 1972 - Molto obbligato, Jeeves!