Vegas färd kring Asien och Europa jemte en historisk återblick på föregående resor längs gamla verl