Åminnelsetal öfver Högstsalige Hans Majestät Konung Gustaf III, inför Vestmanlands och Dala-landska