Afhandling om den philosophiska construktionen, ämnad til inledning til föreläsningar i philosophie