Berättelse om Den, först rike och ansedde, sedermera fattige och föraktade John Hall, Deß lefnadsöd