Daniel Hjort. Sorgespel i fem akter med fyra tablåer