Renässans. Några ord om en annalkande ny brytningstid inom litteraturen