Proletärfilosofiens upplösning och fall. Några ord vid det nya århundradets tröskel