Minnes-tal öfver erke-biskopen m.m. herr d:r J. O. Wallin vid Svenska sjömanna-sällskapets allmänna