Några ord til min k. Dotter, i fall jag hade någon