Romaner i västfickformat. Parodistiska ströftåg efter berömda mönster