Något litet om Grefve Jaques Pancrace von Himmel och Jord. En timmas skämt af Författaren till Uno