Svar på Svenska Akademiens Prisfråga År 1810: Hvilka fördelar kunna vid menniskors moraliska uppfos