Om falsk och sann Upplysning, med afseende på Religionen. En liten populär Skrift ur det Nittonde Å