”Missbrukad Kvinnokraft” och ”Naturenliga arbetsområden för Kvinnan”. Tvenne föredrag