Naturens förbannelse eller syndens inflytande på den ofria verlden. Fyra filosofiska föredrag, håll