Samlade Verk. Nationalupplaga. 18. Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra pro