Svenskarna och deras hövdingar. Berättelser för unga och gamla. II