Disa. Thet är en lustigh Comoedia/ om then förståndighe och höghberömde Sweriges Drotningh Frw Disa